+31 20 205 20 10

René van Beurden (1964)

René is sinds 1995 werkzaam als advocaat in de algemene/ondernemingsrechtelijke praktijk.

In de eerste jaren van zijn praktijk heeft hij vooral grote ‘privately owned’ industriële ondernemingen bijgestaan, uiteindelijk als eindverantwoordelijke op uiteenlopende terreinen zoals het aangaan van internationale contracten, fusies en overnames, management buy-outs, joint ventures en legal due dilligence opdrachten. Tevens is hij 10 jaar lang algemeen ‘legal and strategic counsel’ geweest bij een wereldwijd opererend ‘industrial services’ bedrijf.

In de loop van de tijd heeft René ook veel ondernemingen en hun bestuurders en aandeelhouders in de IT-wereld bijgestaan, vooral waar het betreft het aangaan en ontvlechten van internationale samenwerkings- en serviceovereenkomsten, zowel extern als intern.

Behalve simpelweg hands-on zaken aanpakken komt de meerwaarde van René vooral tot zijn recht in onoverzichtelijke situaties waar het er op aan komt binnen een bepaalde bandbreedte mogelijke consequenties van feitelijk en juridisch handelen aan te geven en te helpen daar een vaste koers in te kiezen en aan te houden. In de loop der jaren heeft René een onderbelicht specialisme ontwikkeld in het juridisch-strategisch bijstaan van high profile cliënten.

René adviseert en begeleidt zijn cliënten zo duidelijk en pragmatisch mogelijk. Zijn toegevoegde waarde ligt in zijn vermogen om zijn ervaring en juridische vaardigheden te vertalen naar praktische oplossingen die in de juiste verhouding staan tot de situaties zoals die zich voordoen en die aansluiten op de wensen en behoeften van zijn cliënten. Als procederen het juiste middel is, dan zet hij dat met verve in, maar nooit als doel op zich en altijd volledig in samenspraak met zijn cliënt. Daarnaast is René sinds 2010 als arbiter nauw betrokken bij e-Court, het grootste arbitrage instituut in Nederland voor online geschillenbeslechting.

rene@zadv.nl | +31 (0)6 5123 5345

René van Beurden (1964)

René is sinds 1995 werkzaam als advocaat in de algemene/ondernemingsrechtelijke praktijk.

In de eerste jaren van zijn praktijk heeft hij vooral grote ‘privately owned’ industriële ondernemingen bijgestaan, uiteindelijk als eindverantwoordelijke op uiteenlopende terreinen zoals het aangaan van internationale contracten, fusies en overnames, management buy-outs, joint ventures en legal due dilligence opdrachten. Tevens is hij 10 jaar lang algemeen ‘legal and strategic counsel’ geweest bij een wereldwijd opererend ‘industrial services’ bedrijf.

In de loop van de tijd heeft René ook veel ondernemingen en hun bestuurders en aandeelhouders in de IT-wereld bijgestaan, vooral waar het betreft het aangaan en ontvlechten van internationale samenwerkings- en serviceovereenkomsten, zowel extern als intern.

Behalve simpelweg hands-on zaken aanpakken komt de meerwaarde van René vooral tot zijn recht in onoverzichtelijke situaties waar het er op aan komt binnen een bepaalde bandbreedte mogelijke consequenties van feitelijk en juridisch handelen aan te geven en te helpen daar een vaste koers in te kiezen en aan te houden. In de loop der jaren heeft René een onderbelicht specialisme ontwikkeld in het juridisch-strategisch bijstaan van high profile cliënten.

René adviseert en begeleidt zijn cliënten zo duidelijk en pragmatisch mogelijk. Zijn toegevoegde waarde ligt in zijn vermogen om zijn ervaring en juridische vaardigheden te vertalen naar praktische oplossingen die in de juiste verhouding staan tot de situaties zoals die zich voordoen en die aansluiten op de wensen en behoeften van zijn cliënten. Als procederen het juiste middel is, dan zet hij dat met verve in, maar nooit als doel op zich en altijd volledig in samenspraak met zijn cliënt. Daarnaast is René sinds 2010 als arbiter nauw betrokken bij e-Court, het grootste arbitrage instituut in Nederland voor online geschillenbeslechting.

rene@zadv.nl | +31 (0)6 5123 5345